Земеделие

Бащите и дедите ни в Солища смятали, че земята е основен и най-важен източник за препитание и затова всеки се стремял да спести пари, за да си купи някоя ливада или нива.

Земята в околностите на Солища е песъчлива и слабо продуктивна, но при полагане на повече грижи - торене с оборска тор, се получава задоволителен добив. Основните култури, които се отглеждали са ечемик, ръж, овес и картофи. В момента се отглеждат предимно каротфи и фасул.

Оранта на нивите ставала с рала и впрегнати крави, юници, волове. В момента се използват коне.

От всички околни села Солища има най-добри условия за овощарство - припек, завет, песъчлива почва.

Дръвчетата са предимно ябълки, сливи, череши, има няколко ореха. Напоследък в градините се виждат малини, ягоди, касис.

По средата на лятото около св. Неделя започвала усилена полска работа. Започва коситба. Косачите ставали рано, защото знаели, че докато не е припекло лятното слънце и ливадите са росни, тревата се реже най-добре.

Откосите (закосъците) се разхвърляли - простирали се още през деня, за да съхнат, а вечер се обръщали към по-зелената страна. На другия ден сеното се събирало на кладни. Умение се изисквало и при свиването на изсъхналото сено в свитъци, които се товарели по три отстрани на самара. За изхранването на една крава или кон се прибирали по двадесет и пет товара, а за една овца - два товара. При хубаво време от тъмно до тъмно се бързало, защото се "отваряла" и друга работа. Зреело зърното.В днешно време нивите и ливадите запустяват. Няма кой да ги обработва. Има само няколко крави, ливадите почти не се косят, а повечето картофени ниви са изоставени.

затвори