Водите и водопроводът

 

Водата на село Солища може да се ползва директно за питейна вода. Тя е много вкусна, студена, кристално чиста и мека вода. Водата на селото идва направо от подножието на в. Перелик, от местността Кайнаржота. Малко след прокарване на водопровода се установява, че водата от Кайнаржота не е достатъчна и се хваща и Йенковата вода (намира се малко под хижа Перелик).

Водопроводът на селото започва да се прави от самите жители на селото. Измервало се определено разстояние от канала, което трябвало да се изкопае и се разпределяло на хората. И така метър по метър започнали изкопните работи по водопровода на селото. Когато каналът стигнал до скална местност, жителите били затруднени да продължат. На помощ били повикани трудоваци, които през това време работели и спяли в с. Широка лъка. Те взривили скалите и работата по водопровода продължила. Отсечени и продадени били част от вековните черни борове, за да се съберат пари за тръбите за водата. Извозването на тръбите ставало с коне от едната страна, а от другата тръбите се крепяли от хората. Поради лошия терен е било невъзможно извозването на тръбите с коне от двете страни. Закупените железни (манесманови)  тръби са положени в канала, но те не били достатъчни и стигнали само до църквата. От църквата надолу били поставени етернитови тръби, които често аварират и по-късно са подменени с железни (в подмяната на тръбите участват и най-малките жители на селото - на снимката). 

Водата от Боботницата е първата вода, прокарана до селото. Тя е прокарана до чешмата при църквата. Парите за направата на водопровода са дадени от Белака. Той продал 100-тина овце и искал да става хаджия, но го помолили вместо да ходи на хаджалък, да направи по-голям хаир и да прокара вода на селяните. Изворът се нарича Буботницата, защото когато се приближиш до скалата, от която извира водата се чува буботене в нея.

затвори