Боботницата

 

Водата от Боботницата е първата вода, прокарана до селото. Тя е прокарана до чешмата при църквата. Парите за направата на водопровода са дадени от Белака. Той продал 100-тина овце и искал да става хаджия, но го помолили вместо да ходи на хаджалък, да направи по-голям хаир и да прокара вода на селяните. Изворът се нарича Буботницата, защото когато се приближиш до скалата, от която извира водата се чува буботене в нея.

 

затвори