ВЪЗНИКВАНЕ

Историята за заселването на Солища е все още жива в родовите предания. Пренесени устно през поколенията, до нас достигат разказите за първите заселници, дошли на това място и построили дом. Помни се дори откъде са пристигнали родоначалниците на по-големите родове в Солища. Родовата памет е изпъстрена с имената на предци, които отдавна почиват във фамилните гробища. Местният фолклор смесва реалното с фантастичното, историческото с въображаемото. Един отдавна отминал свят - свят, от който всъщност идваме.

Съвременното село Солища е на място, където има стари следи от живот. За съжаление, в землището на Солища те все още не са проучени. непокътнати са могилите по Прополенки, неразкрит е никрополът на Чуката и с времето изчезват големите плочи от гробните му камери.

През 1972 идва група, която провежда разкопки и прави сондаж на Чуката. Разкрива се мъжко погребение, извършено чрез трупополагане от ранножелязната епоха. По-надолу край пътеката, се изваждат две урни с горял костен материал, без гробни дарове.

От времето на траките са открити и останки от крепости. Тези крепостни съоръжения, видими от Солища, вероятно са охранявали трасето на римския път, който минавал покрай връх Карлък и отивал в югоизточна посока към Беломорието.

Приемането на християнството от местните траки създало проблем на властта и църквата в Империята, която си поставила за цел на мястото на старите светилища да издигне християнски храмове. Това се отнасяло с голяма сила за изолираните вътрешни части на планината, какъвто е районът на Солища.

Вероятно от V - VI век е и старото църковище на сегашното централно гробище на Солища, което досега носи името Чорквицата. Когато дошли сегашните заселници, на мястото имало развалини. Оттам, през 1892 година, са взети дяланите камъни за стъпала пред вратите и за прозоречните первази на сегашния храм "Св. Неделя". На това място била намерена ножица, ползвана вероятно при ритуала на кръщение. Открита била и плоча с надпис, прибрана от свещеника Сава Мирчев. Преданието твърди, че тази стара църква, на малкия хълм под селото, била посветена на Св Атанас. В югоизточната част на гробището съществува и старо аязмо.

В местността Бачота, при вливането на дерето в Солийска река, намерили стар воденичен камък, останал там преди възникването на Солища. Изровен бил и воденичен камък на Чуката. Преданието твърди, че на това място имало вятърна мелница.

Кога е прекъснал поселищният начин на живот на мястото на днешно Солища и до каква степен традиционното население е подменено, е трудно да се каже без специални проучвания.

Местните предания твърдят, че Солища се е заселило с постоянни жители през "Синаповото време". На мястото на старите си колиби - примитивни, на един кат и покрити с цепени дъски, те започнали да изграждат по-трайни жилища.

Започнало и социално овладяване на пространствената среда. В центъра на селището се откроили: църквата, училището, впоследствие и читалището. В непосредствена близост до тях е и хорището (центъра). Това средоточие на сгради и места с общоселско значение започнало да играе своята обединяваща роля. Появили се и кръчмите, но освен разтуха на душата, те давали и обединяваща сила на много общи решения.

С годините солийци успели не само да изградят селището си, а да му дадат и облик. Успели да излъчат и своите лидери - всяко поколение със свой принос. Предали духовната си връзка с предците - родоначалници и основатели на селището. А днес ние колективно осмисляме произхода и историята си.

затвори

В момента постоянните жители на Солища са 38 човека, а лятото достигат 300 човека с почиващи летовници и туристи.

Жители:

 1. Ангел Петров Герзилов

 2. Ангел Радков Корбаджиев

 3. Ангел Стефанов Кушлев

 4. Атанас Иванов Караджов

 5. Атанас Марков Мазев

 6. Васил Костадинов Белаков

 7. Василка Енева Кушлева

 8. Велика Георгиева Радичева

 9. Велика Иванова Шаркова

 10. Галя Калинова Мазева

 11. Гина Сивкова Грибачева

 12. Добрина Георгиева Грудева

 13. Добринка Ангелова Герзилова

 14. Елена Георгиева Щерева

 15. Елена Фитахова Якубова

 16. Захаринка Зефирова Мазева

 17. Злата Енева Мазева

 18. Злата Петрова Ставрева

 19. Златка Тодорова Мазева

 20. Илия Николов Грудев

 21. Костадина Тодорова Мазева

 22. Мария Георгиева Герзилова

 23. Мария Костадинова Корбаджиева

 24. Марта Петрова Герзилова

 25. Мата Пеева Герзилова

 26. Никола Георгиев Митинов

 27. Никола Марков Мазев

 28. Петър Ангелов Герзилова

 29. Петър Димитров Измирлиев

 30. Рада Пеева Шаркова

 31. Стефан Ангелов Кушлев

 32. Стоил Ангелов Консулов

 33. Тодор Марков Шарков

 34. Томица Николова Консулова

 35. Шинка Стефанова Кушлева - Георгиева

 36. Янко Марков Мазев

 37. Марчо Атанасов Мазев

 38. Калин Атанасов Мазев

затвори