За контакти: Телeфон на туристически център в Ширoka Лъка – 03030 2270

Е-mail: marta_gerzi@abv.bg

 

 

 

затвори