Книга

В книгата за с. Солища е описана историята на селото от самото му възникване до наши дни. Тя включва факти и дати, оказали голямо влияние върху развитието на селото. Книгата може да закупите от магазина в селото.

затвори