Връх Турлата

 

Връх Турлата е рядко красива и силно изразена геоморфоложка форма, която отдалеч прилича на купа сено, издигната сред стикълските ливади. Той е висок 1822 метра и от него се разкрива широка гледка към южните склонове на родопския рид Чернатица и малката широколъшка долина. Вероятно това е дало повод на нашите деди да съградят върху него голяма средновековна крепост.

Турлата е била трудно достъпна крепост и една от най-защитените в този край. От някогашното й величие сега са останали само развалини. До върха се отива по стъпаловидните тераси, оформящи древния път към крепостните врати. Южните му склонове са скалисти, обилно обрасли с трева, а северните са гъсто покрити с елхови гори.

От Солища до върха се стига пеша за около един час.

 

затвори