Туристически преходи

 

Средните Родопи предлагат отлични условия за туризъм. Разнообразният релеф - високи върхове, заобиколени от китни поляни и вековни иглолистни и широколистни гори, дълги ридове прорязани от туристичеки пътеки, реки и бързеи с кристално чиста и студена вода, сини езера, величествени скални фигури и откоси, са навсякъде из това кътче на България.

Туристите посещаващи за пръв път Родопите остават очаровани от тучните ливади, изпъстрени с шарени цветя, величествените гори от смърч, ела и бор, осеяни с горски ягоди, малини и боровинки.

Родопите предлагат безброй туристически маршрути. Навсякъде из планината през зимата и лятото бродят туристи. За разлика от Рила и Пирин, тук туристическите маршрути са по-леки и по-безопасни.

Организираното туристическо движение в Родопите датира от 1916 г., първата хижа - Перелик е построена през 1936 г. Сега в региона действат няколко туристически дружества - "Карлък" Смолян, ТД "Широка лъка", ТД "Чепеларе", ТД "Момчиловци" и още няколко по-малки дружества. Всички те са към Българския Туристически Съюз. Те стопанисват хижите и се грижат за екологията и маркировката в планината.

Голяма част от туристическите маршрути в Средните Родопи са маркирани. Някои от тях спадат към международните туристически маршрути. След учредяването на окръжния съвет на Български туристически съюз в Смолян през 1956 г., започва активното маркиране на пътеките в планината. От тогава до днес стоят няколко маркировки - първите маркировки са били каменни пирамиди, някои от които стоят и до днес . На тях са се поставяли дървени колове и различни видове табели. Действащата маркировка в момента е в жълто, червено и синьо, на някои места има и зелена маркировка. Тя е поставяна на удобно и видимо място - на големи крайпътни камъни, табели, метални колове и други. За зимните маршрути са поставени специални червени 3-метрови колове с указателни табели. От 1960 г. до днес са издадени много туристически карти на различни езици, които могат да се използват. В някои туристически карти географските имена на местности и обекти се различават.

 

затвори