Кметство

Обособяват се две общини в Широколъшки район. Солища спада към Широколъшка община.

През 1900 г. за кметски наместник в Солища е назначен Тодор Стоев Мирчев, той остава и съветник в Общинския съвет. След него са се сменили много кметове и кметски наместници, но всеки от тях оставя следа в обществената памет на Солища.

Новините в селото се съобщвали от пъдаря, който бие барабан и чете на исок глас всичко, което хората трябва да научат. През 1937 г. се прокарва първият телефонен пост. След 1947 новините се предават чрез радиоуредбата.

Кметството на с. Солища се намира точно до църквата, в сградата на читалището, в пристройката над сцената.

 

затвори