Географско положение

                                                                                                Карта на местоположението на с. Солища

Районът на с. Солища спада към високопланинската област на България и обхваща най-високата част на Родопите - Перелишкият масив. Той е изграден от вулканични скали, предимо риолити. Тук се издигат най-високият връх на Родопите - връх Голям Перелик (2192 м), връх Малък Перелик (2147м.), а на запад от тях Шилестата чука (2188 м), който днес се нарича връх Орфей. От Перелишкия масив се стичат много пенливи потоци, които на редица места образуват малки водопадчета и придават особена романтика на околния пейзаж, който завладява със спокойствието и горската тишина.

Средната надморска височина на село Солища е 1300 м. Селото отстои на 26 км от Смолян, на 24 км от Девин и Чепеларе и на 16 км от известния високопланински курорт Пампорово.

Средната надморска височина на района на Солища е 1500 м. Теренът, върху който се намират Солища и околните села, е силно пресечен, на места скалист, а в по-високите планински зони ясно се очертават денудационни заравнености - 1600 - 1800 м надморска височина. Хидрографската мрежа се характеризира с множество малки реки, дерета и суходолия, които оформят оттока на река Луковица (Солийска).

Почвите са глинести, глинесто - песъчливи, песъчливи и други. Преобладаващи са кафявите горски почви, върху които се отглеждат селскостопанските култури. На места теренът е карстов. Това е способствало образуването на много пещери, които за сега не са проучени изцяло.

Климатът е умерено континентален - студен. Мъглите са рядко явление и с непордължително времетраене. Пролетта е свежа и топла, лятото прохладно, есента приятна и с изобилно слънцегреене, а зимата продължителна и мека. Снегът започва да вали към края на месец октомври. Снежната покривка по високите била се задържа до средата на месец юни, което благоприятства провеждането на редица състезания по зимни спортове през късна пролет. Средната годишна температура за Солища е 4 - 8 °С, средно годишната амплитуда е 20 - 40 °С. Средната януарска температура се движи от +8 до -3 °С, а средната юлска температура варира от 14 до 30 °С. От началото на април се забелязва устойчиво задържане на температурата над 10 °С. През ясните летни дни слънчевата радиация е по-силна. Тези слънчеви дни са много благоприятни за излети.

Поради силно пресечения терен, бурните и ветровити дни са малко.

Районът е богат на лековити билки, диви горски плодни дървета и храсти, а също така и на едър и дребен дивеч - диви прасета, зайци, лисици, елени, сърни, мечки, глухари и други. В бистрите води на река Луковица се развъжда прочутата балканска пъстърва, която се отличава с изключителния си вкус. Географското разположение на Солища предразполага отглеждането на родопски картофи, които са известни в цяла България с отличните си вкусови качества, несравними с никои други сортове.

затвори