Електрификация на селото

 

Строежът на далекопровода за Солища започва през 1958 г. от "Енергоснабдяване" - район Пловдив. Изкопаването на дупките за стълбовете и за двата електропровода се разпределя на семействата в селото. Всяко семейство е трябвало да изкопае определен брой дупки и всеки е знаел коя дупка трябва да копае.  Извозването на стълбовете и изнасянето им до определените за тях места става на трудови начала от мъжете на селото.

През 1959 г. се прокарва електрическата мрежа в селото и по къщите. Първите крушки светват през 1960 г. Тогава някой закачва газов фенер на върбата (поради старост и опасност от падане тя беше отрязана преди няколко години) на Хорището (центъра) и започва да го цели с камъни, прощавайки се символично с 'времето на газовите лампи'. Същата година е прокарана и радиоуредбата в селото.

През 2000 г. е подменена електрическата мрежа на селото. Дървените стълбове са подменени с железобетонни. Проводниците са сменени с нови. Поставени са енергоспестяващи улични лампи.

През 2001 г. е построен ретланслатор на Бърцето. (На снимката в ляво) Подобрено е телевизионното приемане в Солища.

 

 

 

 

 

затвори