Читалище

Читалището е мястото, където възрастното население на селото се е просвещавало, чрез колективно четене на вестници, беседи с учителите и други. То възниква след създаването на училището. Инициативата за иткриването му е на учителя, който е избран и за председател.

За празник на читалището се приема 14 Януари (Василовден - по стар стил). На този ден се организират селски отчетни събрания и всеобщи веселби. Ръководството на читалището го абонира за различни вестници и списания, които се раздават на членовете за прочит и се връщат в определен срок. От членския внос се събират пари, с които се закупуват книги и се открива читалищна библиотека. Правят се дарения от книги на читалището. И така библиотеката се разраства. Имало е период, в който книгите достигат до 2000 тома.

Развива се театрална дейност. Повечето от младежите в селото участват в изнасянето на представления. Подготвят се много вечеринки, пиеси, декламации, празненства по случай сребърните сватби на 7 от най-възрастните двойки и други. Читалището закупува грамофон за озвучаване на постановките и веселба след представленията. След новогодишните вечеринки има томбола с награди, което е една от причините за големия интерес на жителите и масовата посещаемост.

Под ръководството на Сава Шарков в селото се създава организационен състав, който подготвя "Битова седянка". С нея колективът участва в конкурси на различни места и печели много първи награди.

Салонът се ремонтира, сцената се разширява (изгражда се пристройка), изработени са декори.

Читалището се посещава от подвижно кино два пъти седмично, по-късно е закупен първият телевизор, пред който хората се събирали, за да се информират за новините по света и у нас.

затвори